swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

10. rocznica nadania Gimnazjum nr 7 w Szczecinie imienia Sybiraków

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Zdjęcia ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

         2 października w Starej Rzeźni odbyła się uroczystość z okazji 10. rocznicy nadania Gimnazjum nr 7 w Szczecinie imienia Sybiraków. Honorowymi Gośćmi spotkania byli Sybiracy zrzeszeni w Związku Sybiraków i w Zachodniopomorskim Związku Sybiraków ze Szczecina i województwa oraz 17 Sybiraków – bohaterów realizowanego przez Gimnazjum nr 7 projektu edukacyjnego pn. „… i nie zapomnę”.

W ramach projektu uczniowie odwiedzali Sybiraków w ich domach, dokumentowali ich wspomnienia, uwieczniali na fotografiach ich twarze i miejsca na mapie Szczecina, które są dla nich szczególnie ważne. Efektem tych działań była publikacja książki pt. „… i nie zapomnę”.

W książce znalazły się także listy uczniów – uczestników projektu, w których starali się wyrazić słowami szacunek, podziw i wdzięczność za wspólnie spędzony czas, opowiedziane historie i zaprezentowane postawy, które stały się dla nich wzorem, a dzięki publikacji będą mogły stać się także wzorem dla przyszłych pokoleń.
Wydanie książki poprzedziły zajęcia lekcyjne, przygotowujące uczniów do spotkań ze świadkami historii. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach ze znanym szczecińskim fotografikiem Tomaszem Lazarem i warsztatach z przewodniczącym Koła Fotografików Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fotografikiem Czesławem Kramarzem.
Inicjatorkami wydarzenia opartego na międzypokoleniowej współpracy uczniów i Sybiraków były: dyrektor Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie pani Ewa Zagubień i nauczycielka języka polskiego pani Sylwia Gumowska – Rak.
Podczas uroczystości uczestnicy i bohaterowie projektu szczególne podziękowania skierowali do tych, którzy wspierali powstanie historycznej publikacji. Wśród nich znalazła się Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pan Władysław Sanocki.
Uroczystą Galę rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków. Następnie wszyscy przybyli na uroczystość mogli zobaczyć część artystyczną przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 7, film o współpracy szkoły z Patronem, wystawę fotografii Sybiraków i prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
Podczas uroczystości przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie pan Jerzy Lewicki odznaczył złotą odznaką honorową za zasługi dla Związku Sybiraków dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie panią Ewę Zagubień.
Srebrną odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków z rąk pana Jerzego Lewickiego odebrali: wicedyrektor Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie pani Angelika Pawelec oraz panie: Anna Garbacz, Sylwia Gumowska – Rak, Renata Ogielska i pan Rafał Żmuda – nauczyciele w tej szkole.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pani Teresa Kalina, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie pan Jerzy Lewicki, Prezes Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych pan Stanisław Brzeziński, Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków pan Albert Miłaszewski, starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pan Władysław Sanocki, specjalista w wydziale Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Monika Sadowska, Radni Miasta Szczecin: pani Jolanta Balicka i pan Wojciech Dorżynkiewicz, inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin pani Andronika Maciejewska – Wyryszuk, kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie pani Krystyna Milewska, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej pan Krzysztof Męciński, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. Ewa Jackowska i prof. Andrzej Furier, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Szponar, przewodniczący Rady Osiedla Majowe pan Artur Brończyk, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Kędzierska, dyrektorzy szczecińskich szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice, mieszkańcy Szczecina i darczyńcy wspierający realizowany przez szkołę projekt edukacyjnego pn. „… i nie zapomnę”.


 

 

stat4u