swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

XIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI

 

Zachodniopomorski Festiwal Nauki, od trzynastu lat, wpisany jest w bogaty program festiwali organizowanych w kraju przez ośrodki akademickie. Zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej, jak również do szerokiego kręgu dorosłego społeczeństwa. w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie.

Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Przygotowano szeroką ofertę spotkań  w poszczególnych uczelniach i w placówkach naukowych. Uczestnikom proponowano bogaty zestaw wykładów, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów.

 

W sobotę 21 i 28.09.13 r. odbyły się edukacyjne wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa. Uczniowie Naszego Gimnazjum uczestniczyli w trzech wycieczkach:

  • Wyspy na Odrze - Dębina, Czarnołęka i inne - oglądane ze statku m/s Dziewanna z komentarzem naukowym prof. dr hab. Janiny Jasnowskiej.
  • Arboreta w Przelewicach i w Glinnej. Bogactwo drzew introdukowanych na ziemi szczecińskiej.
  • Puszcza Goleniowska, rezerwaty w Nadl. Rokita, Golczewski Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy, Jezioro Czarnogłowy.

 

stat4u