swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

Uczeń klasy 2d, Robert Jończyk,

w etapie okręgowym XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego

 

 

 

Grudniowa informacja Komitetu Głównego XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego o uzyskaniu przez Roberta Jończyka, ucznia klasy drugiej francuskiej klasy dwujęzycznej, stosownego progu punktowego kwalifikującego uczestników XXXVII OJF do udziału w etapie okręgowym (minimum 76 punktów), oznaczała dla naszego Gimnazjum nr 7 ogromny powód do dumy! Nasz uczeń bowiem, jako jedyny gimnazjalista z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, zakwalifikował się do etapu okręgowego tego niezmiernie renomowanego „francuskiego” wydarzenia w Polsce. A że jest to jedno z ważniejszych „francuskich” przedsięwzięć, może świadczyć o tym fakt, że Olimpiada Języka Francuskiego jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowego, a głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF - EUROPE. W konsekwencji więc, 10 stycznia (piątek) 2014 roku odbył się drugi etap olimpiady. Przypomnijmy, że zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają zawsze dwuetapowo: uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów. W związku z powyższym, Robert Jończyk  w części pisemnej wykonał pracę testową złożoną z trzech elementów: testu gramatyczno-leksykalnego, dłuższej wypowiedzi pisemnej (typu opowiadanie, opis, recenzja, rozprawka) oraz rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do nagrania. Co do  części ustnej, nasz uczeń  charakteryzował jeden temat wskazany przez komisję spośród trzech wybranych z listy tematów cywilizacyjnych oraz  odpowiadał na pytania komisji. Mamy nadzieję, że Robertowi uda się zakwalifikować się do III etapu centralnego, odbywającego się w Warszawie. Trzymamy kciuki!


 

stat4u