swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

 


 

 Program edukacji sybirackiej  - plan

 

 

PRACA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

zadanie

odpowiedzialny

termin

Udział przedstawicieli uczniów

w Marszu Żywej Pamięci

w Białymstoku.

R.Żmuda

 wrzesień 2014

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasach I

na temat patrona.

wychowawcy

 wrzesień 2014

kwiecień 2015

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasach I - III

na temat praw człowieka.

 wychowawcy

 wrzesień 2014 – marzec 2015

Przeprowadzenie lekcji historii

na temat Sybiru.

 A.Garbacz

 U.Słojkowska

R.Żmuda

 wrzesień 2014

„Żywe” lekcje historii

z Sybirakami.

 E.Zagubień

 wrzesień 2014– czerwiec 2015

Wyjścia uczniów klas I

na cmentarz pod pomnik Sybiraków i ofiar Katynia.

 wychowawcy

 wrzesień 2014

Lekcje muzyki – nauka hymnu Sybiraków.

 M.Zdybicka

 wrzesień 2014

Popularyzowanie treści

o patronie w gablotach szkolnych.

 R.Ogielska

 wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Sybiraka oraz odsłonięciu pmnika Matki Sybiraczki

E.Zagubień

 A.Garbacz

S.Gumowska - Rak

R.Żmuda

 17 września 2014

Przygotowanie bożonarodzeniowego programu słowno – muzycznego na spotkanie bożonarodzeniowego Sybirakami.

 M.Hedzielska

 grudzień 2014

Przeprowadzenie lekcji języka polskiego w oparciu o wiersze

i wspomnienia Sybiraków.

 nauczyciele języka polskiego

 wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Udział w obchodach 73-rocznicy pierwszej masowej wywózki

na Syberię pod pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Centralnym.

 E.Zagubień

R.Żmuda

wychowawcy

 

 10 luty 2015

Tydzień patrona szkoły – IV Marsz Pamięci Sybiraków, konkurs wiedzy o patronie, wystawa prac plastycznych.

 A.Garbacz

R.Żmuda  

M.Zdybicka

nauczyciele wf

 czerwiec 2015

Poszerzanie zbiorów biblioteki

o literaturę sybiracką.

R.Ogielska

wychowawcy

 wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Współpraca ze Związkiem Sybiraków w Szczecinie.

 nauczyciele

 wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Współpraca z Muzeum Narodowym i Centrum Przełomów.

E.Zagubień

nauczyciele

 wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Udział w zjeździe szkół sybirackich

 R.Żmuda

T.Wawruszczak

 

 czerwiec 2015

stat4u